Възможност за вълнуващи преживявания за млади жени от Пловдив на възраст 18-30! Стани част от нашия проект!

Възможност за вълнуващи преживявания за млади жени от Пловдив на възраст 18-30! Стани част от нашия проект!

Екипът на фондация “Кураж” активно търси млади жени от Пловдив на възраст 18-30, които да вземат участие в нашия въпросник по проект “Fit Balkans”. Всяка от участвалите в анкетата ще има шанса да спечели участие в едноседмичен международен обмен в Сицилия през септември тази година

Линк към въпросника: https://forms.gle/KPD68qKyVcNTriuW6

Fit Balkans е проект, съфинансиран от Европейската Комисия, чиято основна цел се състои в подобряването на субективното благосъстояние на 400 жени от Балканския полуостров от държавите България, Гърция, Румъния, Сърбия и Македония. Темата и дейностите на проекта са в съответствие с Европейските ръководства за насърчаване на физическата активност .

Общата цел на проекта е да насърчи психологичното и физическото благосъстояние на жени от Балканите чрез интервенции на техния начин на живот, включително дейности, движение, намаляване на времето за седене и намаляване на времето, прекарано пред екран. В същото време да дадем гласност на връзката между здравословния начин на живот и подобреното субективно благосъстояние. Целевата група на проекта включва млади жени между 18 – 30, които пребивават Балканските държави. 

Проектът има за цел да изпълни следните цели:

(1) да предостави проучване от първа ръка, което ще бъде използвано за основа на интервенциите в страните партньори

2) да информира целевата група за ползите от воденето на активен начин на живот

3) да предостави достъпни ресурси за методи на интервенция за създателите на политики

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *